VvE beheer Vlissingen

Bestuur VvE uitbesteden

Als bestuur van een Vereniging van Eigenaren komt er behoorlijk wat werk op u af. Het regelen van bijvoorbeeld groot onderhoud, renovatie offertes beoordelen, algemene ledenvergaderingen organiseren en bijwonen, verzekeringen afsluiten en soms zelfs conflicten oplossen tussen bewoners of een financiering aanvragen. Allemaal zaken die zeer tijdrovend en complex zijn. Toch is een goed VvE bestuur nodig om conflicten en achterstallig onderhoud te voorkomen. Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het bestuurlijk beheer van uw VvE? Centiss helpt u graag. Deskundig, professioneel en betrokken. Wij hebben alle kennis en ervaring om geheel of gedeeltelijk het bestuurlijke deel van uw VvE te begeleiden.

Uw VvE bestuur uitbesteden aan Centiss

Als VvE bestuurder heeft u regelmatig te maken met veranderende en complexe wetgeving. Wilt u zeker weten dat u aan alle eisen voldoet? Natuurlijk wilt u conflicten met buren of andere eigenaren voorkomen. Wij zijn uw partner in goed bestuurlijk beheer van uw VvE. Wij helpen u bij het organiseren van vergaderingen en geven advies over de splitsingsakte, statuten en het huishoudelijke reglement. Wilt u maar een klein deel van het bestuurlijk beheer van uw VvE uitbesteden? Dat kan. Wij kunnen ook alleen de aspecten oppakken die u zelf niet kunt of wilt doen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de algemene ledenvergaderingen organiseren en notuleren.

Waar kunnen wij u nog meer mee helpen binnen uw VvE bestuur?

Overweegt u om het VvE beheer uit te besteden aan Centiss? Wij kunnen u ook op bestuurlijk gebied helpen met onderstaande taken:

 • Organiseren algemene ledenvergadering
 • Het uitschrijven van een eventuele extra ledenvergadering
 • Het afsluiten van de verzekeringen van de VvE
 • Notuleren bij algemene ledenvergadering
 • Het initiëren en uitvoeren van de in de ALV genomen besluiten
 • Bijstand en advies verlenen bij juridische procedures
 • Handhaven reglementen
 • In gebreke stellen van derden
 • Wijzigingen huishoudelijk reglement doorvoeren
 • Garantieaanspraken afhandelen
 • Het opstellen van de conceptbegroting met de daaruit voortvloeiende  bijdragen

Centiss regelt uw VvE bestuur

Zijn er servicemeldingen of vragen van leden van de VvE? Natuurlijk behandelen wij die voor u. Zo nodig nemen we ook maatregelen. Als VvE bestuurder is Centiss vanzelfsprekend aanwezig bij bestuursvergaderingen. Daarnaast verzorgen we ook de correspondentie voor de VvE. Centiss is uw VvE partner als het gaat om ondersteuning en advies bij bestuurlijk VvE beheer.

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen vanuit onze vestigingen in Rotterdam, Goes en Almere? Neem dan gerust contact met ons op. Of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Bel mij voor een afspraak!