VvE beheer Almere

Alles over VvE beheer

Bij vrijwel elk gebouw waar meerdere mensen eigenaar zijn van een appartement in het appartementencomplex is er sprake van een Vereniging van Eigenaren. Bij het kopen van het appartement, koop je eigenlijk direct het lidmaatschap in de VvE. Hierdoor ben je dus direct medeverantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw. Wanneer de VvE zelf niet in staat is om het beheer uit te voeren wordt hier vaak externe hulp voor ingeschakeld in de vorm van VvE beheerder. We vertellen je in dit artikel meer over wat het VvE beheer precies inhoudt.

De organen van de VvE

Voordat we dieper op het VvE beheer ingaan is het verstandig om eerst wat dieper op de VvE zelf in te gaan. Deze bestaat namelijk uit een aantal organen die nodig zijn om als VvE goed te kunnen functioneren. Het gaat hierbij om de volgende: 

  • ALV: oftewel de algemene ledenvergadering. Hier is iedereen onderdeel van.
  • Bestuur van de VvE
  • Voorzitter van de VvE
  • Kascomissie

Deze organen zijn opgenomen in de splitsingsakte van de VvE. Wat overigens wel opvalt is dat het VvE beheer niet is opgenomen in de splitsingsakte. Dit is overigens ook niet zo apart, gezien het VvE beheer geen officieel orgaan is. Wanneer er wordt gekozen voor een externe VvE beheerder, heeft deze namelijk ook geen bevoegdheden in het gebouw en neemt alleen op aanvraag van het bestuur een aantal taken over.

Welke taken en plichten kan een VvE beheerder van VvE overnemen?

Een VvE beheerder voert over het algemeen drie kerntaken uit: technisch VvE beheer, bestuurlijk beheer en financieel beheer. Deze taken komen in de grote lijnen neer op het volgende: 

Technisch beheer: de VvE beheerder zorgt ervoor dat het complex in de juiste conditie blijft. Dit komt erop neer dat er een meerjarenonderhoudsplan opgesteld moeten worden en deze werkzaamheden correct uitgevoerd moeten worden. 
Bestuurlijk beheer: het bestuurlijk beheer omvat het uitvoeren van de taken die naar voren zijn gekomen in de ALV, maar ook worden conflicten en onderhoud voorkomen. Wil je precies weten welke taken bij het bestuurlijk beheer horen? Dat kun je hier lezen.
Financieel beheer: het financieel beheer gaat voornamelijk over het verzamelen van de bijdragen van de leden van de VvE. Waarbij uiteraard ook het bijhouden van de boekhouding en opstellen van de jaarrekening onderdeel is van het financieel beheer. Daarnaast zal de VvE beheerder optreden wanneer er sprake is van een betalingsachterstand.

Kiezen voor de juist VvE beheerder

Om de juiste VvE beheerder te kunnen kiezen is het als VvE belangrijk duidelijk in kaart te brengen welke taken uitbesteed dienen te worden. Om de kosten te drukken kunt u als VvE eerst kijken wat er zelf gedaan kan worden alvorens een offerte wordt opgevraagd. Bij Centiss kunt u een offerte op maat vragen. Beschikt uw VvE momenteel al over een beheerder? Dan kunt u ook laten controleren of uw prijzen nog marktconform zijn. Het vragen van een offerte op maat is zeer belangrijk. Praktisch elke VvE is anders en daarom bijna onmogelijk standaard offertes te vergelijken. Wilt u meer weten vraag dan direct een offerte aan of neem contact op voor het maken van een afspraak!

neem contact op

Bel mij voor een afspraak!

Bel mij voor een afspraak