VvE beheer Almere

Uw bedrijfspand als onderdeel van de VvE?

Niet alleen als eigenaar van een appartement, maar ook als ondernemer kunt u met uw bedrijfspand onderdeel zijn van de VvE. Wat kunt u als ondernemer nu te wachten staan nu je onderdeel bent van een VvE. We nemen de belangrijkste zaken met u door.

Besluitvorming binnen de VvE

De ledenvergadering oftewel de ALV is het enige orgaan binnen de VvE wat besluiten kan nemen. Als eigenaar van uw bedrijfspand bent u automatisch lid van de VvE en hierdoor heeft u recht om mee te beslissen. Denk hierbij aan het onderhoud, financiële gedeelte en wijzigen van het reglement. Voor een geldig besluit geldt overigens een minimum aantal stemmen en een stemming moet tevens van tevoren in de agenda van de vergadering worden aangekondigd.

De splitsingsakte

Bij de oprichting van de VvE wordt een zogenaamde splitsingsakte opgesteld. Hierin staan de belangrijkste afspraken in. Dit wordt binnen de splitsingsakte onderverdeeld in splitsingsreglement en huishoudelijk reglement. Dit kan per VvE nog wel wat verschillen. Uiteindelijk komt het erop neer dat in splitsingsakte de verdeling van het pand wordt gemaakt. Hierin staat exact welke delen van het pand uw eigendom is en welke delen gemeenschappelijk zijn.

Onderhoud van het kantoorpand binnen de VvE

Elk lid van de VvE is wettelijk verplicht mee te betalen aan het onderhoud van het gehele pand. Dit is bedrag is vastgesteld in het splitsingsreglement. Hierbij kun je denken aan het onderhoud van de gemeenschappelijke delen zoals het dak, lift, gevel en andere technische installaties. Op basis van een kostenraming wordt bepaald hoeveel er gereserveerd moet worden voor dit onderhoud. Dit wordt vervolgens vastgelegd in het meerjarenonderhoudsplan oftewel MJOP. Op deze manier komt u nooit voor onverwachte hoge kosten te staan.

VvE beheer van uw kantoor uitbesteden aan een externe partij

Het beheer van de VvE kan behoorlijk veel tijd en geld kosten voor de leden van de VvE. Vooral het beheer niet goed verloopt of de VvE verandert in een slapende VvE. Als ondernemer is dit niet iets waar u vaak op zit te wachten en is het uitbesteden van het VvE beheer aan een VvE beheerder een prima oplossing. Door te kiezen voor een VvE beheerder kiest u dus gelijk ook voor kennis en expertise op het gebied van de financiële, technische en bestuurlijke kant van de VvE. Daarbij wordt zorgvuldig geluisterd naar de leden van de VvE. Bovendien wordt het nakomen van de belangrijke afspraken bewaakt.

Bel mij voor een afspraak!

Bel mij voor een afspraak