VvE beheer Almere

Is een VvE verplicht?

Omtrent de Verenigingen van Eigenaars bestaan nog altijd voldoende vragen. Een van de meest voorkomende vragen is of een VvE verplicht is en of je een lidmaatschap bij de VvE kan beëindigen. In deze blog gaat Centiss in op de meest voorkomende zaken rondom een VvE.

Wanneer is een VvE wettelijk verplicht?

Een Vereniging van Eigenaren wordt opgericht op het moment dat de appartementsrechten binnen een gebouw worden gesplitst. Hierop zijn dan ook geen uitzonderingen te vinden. De VvE wordt opgericht omdat je met meerdere eigenaren de eigenaar van het gehele gebouw bent. De VvE bestaat dus automatisch op het moment dat de appartementsrechten in het gebouw worden verdeeld, dat wil dus niet zeggen dat de VvE ook direct is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit is uiteraard ook verplicht, maar staat wel los van het feit of de VvE bestaat of niet.  

Is een VvE bijdrage verplicht om te betalen?

De VvE heeft een eigen reservefonds voor het uitvoeren van groot onderhoud. Dit fonds wordt geleidelijk gevuld door middel van de bijdragen van de eigenaren uit het gebouw. Deze bijdrage is dus een verplichting vanuit de VvE. Het kan echter wel voorkomen dat je als lid verplicht wordt tot een eenmalige grote bijdrage. Uiteraard worden deze zaken besloten in een Algemene ledenvergadering.  Als eigenaar is het wel mogelijk om een betalingsregeling met de VvE te treffen. Alleen mocht de VvE op dat moment niet over voldoende liquide middelen beschikken dan zal je verzoek voor een andere betalingsregeling worden afgewezen. 

Verplichte reservering binnen de VvE

In de wet is het verplicht gesteld om een reservefonds voor het groot onderhoud te hebben en wordt dus betaald door de Vereniging van Eigenaren zelf. Dit fonds is speciaal voor niet jaarlijkse werkzaamheden zodat verrassingen voorkomen kunnen. Dit reservefonds wordt vastgesteld in het MJOP oftewel het meerjarenonderhoudsplan. Hierin staat precies welke werkzaamheden plaats moeten vinden in de minimale periode van 10 jaar en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Wilt u het VvE beheer uitbesteden of weten of uw huidige beheerder nog voldoet aan alle eisen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Centiss is uw deskundige en professionele partner als het gaat om VvE beheer.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Bel mij voor een afspraak!

Bel mij voor een afspraak